Utvecklingsprojekt: Bygdepeng

En bygdepeng är en mindre summa pengar som är till för att underlätta för de personer som, tillsammans med övriga boende i ett område, vill engagera sig i sin bygds framtida utveckling.

Bygdepeng i Valdemarsviks kommun är på 6 000 kr vilket är maxbeloppet som Länsstyrelsen beviljar. Länsstyrelsen och Region Östergötland står tillsammans för två tredjedelar av den totala summan. Regional bygdepeng – Länsstyrelsen

Ansökan om bygdepeng

Kansli, Valdemarsviks kommun, 615 80 Valdemarsvik