Luften är fri är ett projekt som syftar till att få fler människor att prova på friluftsliv. Projektet är en del i Friluftslivets år 2021 och leds av Svenskt friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Många aktörer deltar och Valdemarsviks kommun är en av dessa.

– Under hela året kommer vi att lyfta fram olika utomhusaktiviteter för att locka fler att röra sig mer ute i friska luften. Vi har ett rikt föreningsliv i vår kommun, och vår ambition är att lyfta fram det fantastiska utbud som finns. Vi kommer också göra särskilda informationsinsatser för att lyfta fram allemansrätten, berättar Emelie Nisu, folkhälsoutvecklare i Valdemarsviks kommun.