Extra föreningsstöd under 2022

Valdemarsviks kommun vill stödja det lokala föreningslivet som haft det tufft under coronapandemin. Många föreningar har tappat både medlemmar och ledare. Kommunstyrelsen gör därför en ekonomisk satsning i förhoppning om att föreningar kan locka tillbaka medlemmar och utöka verksamheten med nya medlemmar.  Under 2022 har lokala föreningar möjlighet att söka bidrag.. Beloppet som ska fördelas är totalt 500 000 kronor. Stödet uppgår till maximalt 50 000 kronor per förening.

Sista dag för att lämna in ansökan till Kommunstyrelsens arbetsutskott är den 30 april 2022. Ansökan görs via digitalt formulär på kommunens hemsida.

Viktigt! Läs innan du skickar in ansökan.

  • Sökande förening ska arbeta demokratiskt, för jämställdhet och integration, med respekt för allas lika värde, möjliggöra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att föreningen välkomnar alla att delta i verksamheten oavsett kön och härkomst och i största möjliga mån göra deltagandet möjligt för personer med funktionsnedsättning.
  • Politiska föreningar, fackliga organisationer, yrkes- eller arbetsplatsföreningar kan inte beviljas bidrag.

Ansökningar som prioriteras är de som ska täcka kostnader för aktiviteter i syfte att locka nya och gamla medlemmar (till exempel kostnader för material, marknadsföring och föreläsare). Medel kan även sökas för personalkostnader, drift och/eller investeringar.

Respektive förening kan ansöka om max 50 000 kr.

Ansökan görs via hemsidan senast den 30 april.

Kontakta Fredrik Törnborg (samordnare frilufts-/föreningsliv) på telefon 0123-191 93 alternativt via e-post till fredrik.tornborg@valdemarsvik.se

Ansökningarna behandlas och beviljas i kommunstyrelsens arbetsutskott i samråd med sakkunniga tjänstepersoner inom natur, folkhälsa, friluftsliv och föreningsliv.

Bidraget betalas ut den 30 juni 2022.

I samband med ansökan eller efter genomförd aktivitet ska föreningen lämna in en rapport samt en ekonomisk redovisning av genomförd verksamhet/aktivitet. Den ekonomiska redovisningen ska vara tydlig och styrkas med fakturor och kvitton. Rapporten ska lämnas in så snart som möjligt efter genomförd verksamhet/aktivitet, dock senast den 31 januari 2023 om inget annat meddelas. Uteblivna eller ofullständiga redovisningar kan leda till återbetalningskrav.

Här fyller du i ansökan om extra föreningsstöd

 
 
 
 
Här beskriver du hur din förening påverkats av pandemin. Vilka negativa effekter kan pandemin medfört för just er? 
Här beskriver ni vad din förening vill göra för att komma tillrätta med de negativa effekter som coronapandemin medfört för föreningen.  
Aktiviteter och bidrag(Obligatoriskt)
Här anger du vilka aktiviteter (åtgärder) din förening vill genomföra. Ange beräknad kostnad för varje aktivitet. Den totala summan kan inte överstiga maxbeloppet om 50000 kronor. Lägg till fler rader genom att klicka på plustecknet till höger om befintlig rad. 
Aktivitet
Beräknad kostnad (bidrag)
 
Samtycke(Obligatoriskt)