Trafik

Trafik är rörelsen av personer, transportmedel eller information på en väg eller gata. För att alla ska kunna använda trafiksystemet finns ett antal anpassningar, till exempel färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Allt detta finns samlat här.

Kommunen har också möjlighet att övervaka parkeringar och se till att gamla uttjänta bilar inte blir stående som skrot. Mer om det hittar du också här.