Översiktsplanering & Program

Genom översiktsplanering och framtagandet av program kan kommunen bedriva ett strategiskt arbete av den fysiska planeringen.

I en översiktsplan redovisas den långsiktiga användningen av mark och vatten inom kommunens geografiska område. Översiktsplanen ska möta och hantera samhällsutvecklingen över lång tid. Vår nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 26 mars 2018.

På denna webbsida kan du se gällande översiktsplan för Valdemarsviks kommun.

Mer information

Översiktsplanering – för en långsiktigt bra helhet – Boverket