Gusums skola

Gusums skola och fritidshem präglas av gemenskap, omtanke och mångfald. Vi vill att ditt barn ska lämna Gusums skola med massor av kunskaper, vara väl förberedd inför fortsatta studier och ha en härlig känsla inför framtiden. Det uppnår vi genom att vi förväntar oss att alla alltid gör sitt bästa och att vi ger dem verktygen för att lyckas med detta.

Vi satsar på att ha planerade rastaktiviteter med ansvariga rastvärdar som en del i vårt arbete med att skapa ett lugnt och tryggt klimat på skolan. Personalen på skolan har en hög ambition och är stolta över att jobba på en mångfaldsskola och vara en del av ”Vi på Gusum”-andan.

Nära grönområden och simhallen

Skolan ligger i orten Gusum nära fina grönområden och skogspartier samt kommunens enda simhall. På Gusums skola går runt hundra elever från förskoleklass till och med årkurs 6. Skolan består av klassiska gula tegelbyggnader, en idrottssal samt ett nybyggt gult trähus.

I huvudbyggnaden finns åk 2 till och med åk 6 och i det gula trähuset har vi förskoleklassen, åk 1 och fritidshemmet Junibacken. Vår skolgård har nyligen fått ett ansiktslyft och där finns nu många roliga lekredskap, skogspartier och grönområden.

Små klasser och stor flexibilitet

Skolan styrs av en skollag och en läroplan, Lgr-11. Förskoleklass och fritidshem har egna kapitel i läroplanen. Undervisningen på skolan sker dels årskursvis, dels också över klassgränser där vi ser att det är möjligt utifrån elevgrupp, ämnen och aktiviteter. Klasserna är små och det möjliggör flexibilitet i undervisningen. Vårt mål är att alla ska få lyckas och känna sig inkluderade.

Du är en viktig del i vårt samarbete

Era barn är våra elever och de är självklart de viktigaste för oss alla. Därför är ett samarbete mellan elever, vårdnadshavare och personal en viktig hörnsten i vårt arbete. Som en del i detta har ni vårdnadshavare tillgång till vår lärplattform Infomentor. Där kan ni hitta viktig information som rör ditt barn.

Skolan bjuder under året in till gemensamma kvällar t.ex. Lucia, Öppet Hus och Kulturkväll. Ni är alltid välkomna att besöka ert barns arbetsplats och komma med frågor och funderingar till personalen. Tillsammans gör vi skillnad!

Gusums skola