Förskola

På förskolan blandas lek och lärande!

I Valdemarsviks kommun erbjuder vi förskola för barn mellan ett och fem år. Vi har fem förskolor; Gryts förskola, Gusums förskola, Lovisebergs förskola, Sörby förskola och Ringarums förskola.

Det är läroplanen som styr hur vi arbetar på förskolan, vilket innebär att allt vi gör på förskolan följer vårt uppdrag och de mål som finns. Läroplanen säger bland annat att verksamheten ska vara anpassad till det enskilda barnet och syfta till att utveckla barnets förmåga att ta ansvar för sig själv och andra människor. Rättvisa, jämställdhet, integritet, solidaritet och alla människors lika värde ligger till grund för detta arbete.

I kommunen finns även en fristående förskola, där kommunen har tillsynsansvar.

Mitt barn fullkomligt älskar sin förskola och de aktiviteter som miljön möjliggör

Pedagogerna är tydliga och lyhörda

Alltid en glad pojke när vi hämtar