5. En plats i världen att vara stolt över

5. En plats i världen att vara stolt över

Sett i backspegeln är Valdemarsviks kommun ett Sverige i miniatyr. Kring våra naturtillgångar utvecklades handel, tillverkning och våra kontakter med omvärlden. Genom att i stor utsträckning importera entreprenörer och kunskap blev vi en stark exportör av produkter från bruk och industri.

Sedan dess har vi vårdat och vidareutvecklat vårt kulturarv samtidigt som vi har stärkt vår identitet som välkomnande och omtänksamma världsmedborgare. Idag är Valdemarsviks kommun ett föredöme när det gäller integration, och vi ser varje möte med nya kulturer som en möjlighet att utvecklas. Frihet, mångfald och delaktighet är centrala ledord hos oss.