3. En upptäcksresa bland miljöer och människor

3. En upptäcksresa bland miljöer och människor

Besöksnäringen blomstrar och attraherar turister från både Sverige och utlandet. Våra gemensamma satsningar på intressanta teman, heltäckande information, bra kommunikationer och högklassigt boende gör att en ständigt växande publik upptäcker våra tillgångar och unika naturvärden. Nya mötesplatser för evenemang, utställningar och information bidrar till spetsigare kulturutbud, inspirerande upplevelser och positiv uppmärksamhet såväl inom som utanför kommunen.

Det särpräglade fjordlandskapet, skärgård, kristallklara sjöar, odlad mark och viltrika skogar bildar en perfekt helhet där varje ort bidrar med sin egen charm och särart. I varje kommundel har de fysiska miljöerna dessutom fått en ordentlig ansiktslyftning i syfte att öka trivseln och förstärka det goda intrycket. Och längst in i Valdemarsviken, Östersjöns enda riktiga fjord, letar sig havet ända fram till ostkustens renaste och mest attraktiva hamn, vår centralort Valdemarsvik.

Genom uppskattat värdskap, unika naturvärden och ett rikligt utbud av aktiviteter och kulturupplevelser sätter vi Valdemarsviks kommun på kartan och får människor att besöka oss år efter år.