1. Östersjöns ledande miljökommun

1. Östersjöns ledande miljökommun

I Valdemarsviks kommun drivs vi av ett genuint miljöengagemang. En övertygelse som bygger på respekt för naturen och grundmurad stolthet över vår bygd. Engagemanget har gett resultat, och de stora miljöprojekten i Valdemarsviken och Gusum bevisar att det lönar sig att återställa balansen i miljöer som skadats av oss människor. Båda projekten har stort symbolvärde och bidrar starkt till det engagemang som gjort Valdemarsviks kommun till ett rikskänt kunskapscentrum för kust- och
skärgårdsrelaterade miljöfrågor.

Idag utformar vi alla kommunens framtidssatsningar i linje med vårt övergripande miljömål: Att befästa och utveckla vår position som Östersjöns ledande miljökommun. En plats där livsmiljöerna skapar värde för både nutida och framtida generationer.