Valnämnden

Valnämnden sammanträder i samband med kommun-, landstings- och riksdagsval , vid val till Europaparlamentet samt vid folkomröstningar.

Valnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare vilka är utsedda av kommunfullmäktige.