Valnämnden

Valnämnden sammanträder i samband med kommun-, landstings-,och riksdagsval , vid val till Europaparlamentet samt vid eventuella folkomröstningar.

Valnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare vilka är utsedda av kommunfullmäktige.