Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden har till uppgift att fatta beslut i bland annat ärenden enligt plan- och bygglagen och inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden beslut avser till största del myndighetsutövning mot enskild.

Miljö- och byggnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare vilka är utsedda av kommunfullmäktige.

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträden publiceras inte på hemsidan. Kontakta sekreterare för att ta del av protokollet.

Ledamöter och ersättare i miljö- och byggnämnden

Nedan finner du en lista på ledamöter och ersättare i miljö- och byggnämnden för mandatperioden 2018-2022.

Om du vill skicka e-post till kommunens politiker skriver du förnamn.efternamn@valdemarsvik.se.