Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och verkställer kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag och förordningar samt bestämmelser som finns i reglementet.

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för verksamheten och fattar beslut om delegationsordningar till förvaltningens sektorer.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare vilka är utsedda av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Nedan finner du en lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022.

Om du vill skicka e-post till kommunens politiker skriver du förnamn.efternamn@valdemarsvik.se.