Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Kommunfullmäktige har valt en demokratiberedning som är ansvarig för utvecklingen av den lokala demokratin . Beredningen är parlamentariskt tillsatt med representanter från varje parti i kommunfullmäktige.

Ordförande och ledamöter

Per Hollertz (M), ordförande

Leif Jonsson (KD), ledamot

Hans A Andersson (LpO), ledamot

Eva Larsson (SD), ledamot

Olle Wester (V), ledamot

Jan Karlsson (S), ledamot

Marie Lindh Eriksson (C), ledamot

Bertil Eklund (NB), ledamot