Protokoll

Protokollen från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott finner du här. Protokollet publiceras när det har justerats och finns i menyn till vänster under respektive instans.

Söker du protokoll från längre tid tillbaka kontaktar du sekreteraren som hjälper dig. Sekreterare nås via växelnumret.

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträden publiceras inte på hemsidan på grund av den mängd personuppgifter protokollet innehåller.

Protokoll från det sociala myndighetsutskottet publiceras inte på grund av den mängd sekretessbelagda uppgifter som protokollen innehåller.