Gruppledarna i kommunfullmäktige

Varje politiskt parti som är representerat i kommunfullmäktige har utsett en gruppledare. För att maila gruppledaren, klicka på namnet i listan nedan. Till gruppledaren finns även telefonnummer.

Socialdemokraterna (S)

Lars Beckman, 070-630 93 08

Moderaterna (M)

Per Hollertz 070-601 45 16

Centerpartiet (C)

Göran Karlsson 0123-310 48

Sverigedemokraterna (SD)

Göran Hargestam 070- 630 97 90

Nybyggarpartiet (NB)

Bertil Eklund 073-071 37 00

Landsbygdspartiet oberoende (LpO)

Anders Bockgård 073-080 51 22

Vänsterpartiet (V)

Jonas Andersson 0121-411 40

Kristdemokraterna (KD)

Marianne Svensson 0121- 302 22