Förslagslådan

Valdemarsviks kommun har en förslagslåda på biblioteket i Valdemarsvik. Har du ett förslag angående kommunens verksamhet, passa på att skriva ner det och lägg det i lådan. Glöm inte att skriva namn, adress, telefonnummer och vilket eller vilka partier du vill ska ta upp frågan. Vi tömmer förslagslådan en gång per vecka.

Förslag via partiernas gruppledares e-postadresser

Föredrar du att e-posta ditt förslag till någon av gruppledarna går det också bra. Du finner gruppledarnas mailadresser i länken till höger.