Tomter på Folkets parkskullen – Valdemarsvik

Bo nära service, natur och det glittrande havet

Vi erbjuder småhustomter med högt och vackert läge i anslutning till befintlig bebyggelse i området som tidigare var Valdemarsviks Folkets park. Området präglas av en parkliknande natur och blandad bebyggelse av både hus och lägenheter.

Tomter vid Folkets parkskullen i Valdemarsvik

Nr Tomt Adress Storlek Pris (SEK)* Status
1 Hambon 5 Revygatan 5 949 m2 36 000 SÅLD
2 Hambon 6 Revygatan 7 943 m2 33 000 SÅLD
3 Tangon 1 Revygatan 2 866 m2 31 000 SÅLD
4 Tangon 2 Revygatan 4 862 m2 31 000 SÅLD

*) Anläggningsavgift enligt taxa för vatten och avlopp tillkommer per tomt, f.n. med ca 90 000 kronor inkl moms. Avgiften påverkas av storlek på tomt- och byggnad.