Kartor

Infovisaren

Valdemarsviks kommun har via vår hemsida en karttjänst, Infovisaren. Där kan du enkelt navigera runt i kommunen eller söka på just er fastighetsbeteckning och skriva ut karta för enklare byggärenden.

För mer information om just din fastighet kan du enkelt få fram ytterligare information kostnadsfritt via min fastighet på lantmäteriets hemsida. Du behöver då vara lagfaren ägare och ha tillgång till bank-id.

Nybyggnadskarta

Kartan är ett hjälpmedel för både den bygglovsökande och plan- och byggkontorets bygglovhandläggare vid bygglovsprövningen. Bygglovhandläggaren avgör om nybyggnadskarta krävs och vilken typ av karta som behövs. För upprättande av nybyggnadskarta tas en avgift ut.