Problem att nå Infomentor

Infomentor, skolans webbaserade system, har drabbats av en driftstörning.

Om du har frågor eller är i behov av information kan du ta kontakt med respektive förskola, alternativt ringa vår växel för att bli kopplad till verksamhetschef för förskola/skola.

Vår växel når du via 0123-19100.