Ytterligare lättnader i restriktioner

Från och med idag, den 1 juli 2021, införs höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Lokaler får hyras ut för privata sammankomster till max 50 personer. 

Smittspridningen minskar och allt fler vaccinerar sig. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att pandemin utvecklas i rätt riktning vilket gör det möjligt att införa ytterligare lättnader. Från och med idag höjs deltagartaken ytterligare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär att fler kan delta på bland annat idrotts- och kulturevenemang samt demonstrationer. I lokaler som hyrs ut till privata sammankomster, exempelvis för fester, höjs max antal tillåtna deltagare till 50 personer. Anpassningarna i restriktionerna innebär även att mässor får särskilda regler.

Trots att lättnader införs för vissa verksamheter är det viktigt att komma ihåg att många av de tidigare beslutade begränsningarna i covid-19-lagen kvarstår och ska följas så länge de gäller. Även om deltagartaken höjs måste den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning fortsatt vidta en rad ytterligare åtgärder som krävs enligt covid-19-lagen. Pandemin är inte över och länsstyrelserna kommer fortsatt att aktivt bedriva tillsyn för att säkerställa att verksamhetsutövare följer och vidtar samtliga åtgärder som krävs enligt covid-19-lagen.

Källa: Länsstyrelsen i Östergötland. Läs mer på deras webbplats.