Bevattningsförbud i Skeppsgården

Med anledning av en ökad vattenförbrukning och en sjunkande trend i vattenkällorna införs från och med den fredag den 18 juni bevattningsförbud i Skeppsgården.