Digital nationaldag med högtidstal

Även detta år firar vi nationaldagen digitalt. I år blir det två nationaldagstal, dels med Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län, dels med Marie Lindh Eriksson, kommunfullmäktiges ordförande i Valdemarsviks kommun.

Du kan se båda talen här nedanför.