Kulvertbyte

Kulvertbyte

Kulvertarbete

Trafikverket planerar att starta arbetet med utbyte av kulverten den 10 maj. Arbetet kommer i hög grad att påverka framkomligheten för all trafik. Etapp 1 avser delen under Norrgatan vid Strömsvik. Gatan blir där helt avstängd. Trafiken leds om till Kyrkogatan under byggtiden.

Besöksparkeringen vid Strömsvik kommer att vara avstängd, och likaså grusparkeringen intill Halling´s.

Mer information finns att läsa på Trafikverkets hemsida