Asfalteringsarbeten i Gusum

Arbetet startar med justering och dikesrensning på Ringvägen, därefter till Centrumparken för byte av brunnar och justering av kantsten.

Asfaltering sker därefter på Ringvägen och delar av Egnahemsvägen, där VA-enheten gjort arbeten.

Preliminärt beräknas allt vara färdigställt i slutet av maj månad.