Sammanfattning av restriktioner

Den 18 mars 2021 berättade regeringen och Folkhälsomyndigheten att nuvarande restriktioner och rekommendationer ligger fast. Smittspridningen av coronaviruset är fortsatt allvarlig och osäker i Sverige. Under februari och mars har flera nya åtgärder presenterats för att minska trängsel och bromsa smittspridningen. Här kommer en sammanfattning av vad som gäller just nu.

Butiker och varuhus

 • Butiker och andra verksamheter ska beräkna maxantalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Verksamheterna måste dokumentera vidtagna åtgärder och ha tydliga skyltar som informerar besökare om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.
 • Det maximala antalet i butiker och varuhus får aldrig överstiga 500 personer. Det gäller dock inte i gallerior och köpcentrum. Att sätta ett tak för antalet personer som får vistas i de allmänna utrymmena i en galleria eller ett köpcentrum är inte möjligt.
 • Varuhus och butiker ska vidta lämpliga åtgärder för att människor ska handla ensamma. Det kan till exempel handla om att aktivt informera om att kunder ska besöka butiken på egen hand. Det går bra att handla tillsammans med barn eller ledsagare.

Serveringsställen och restauranger

 • Samtliga serveringsställen och restauranger i Sverige ska stänga senast klockan 20.30, oavsett alkoholservering eller inte. Serveringsställen kan dock ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter kl. 20.30.
 • Vid servering av mat på restauranger som är en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett och samma sällskap endast får uppgå till en person. Undantag görs för sällskap med barn eller andra personer i behov av stöd.

Idrott och fritid

 • Gym och sportanläggningar inomhus samt badhus ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Verksamheterna måste ha tydliga skyltar som gör det tydligt för besökare hur många som får vistas i lokalen samtidigt. Maxantalet får inte överstiga 500.
 • Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå är tillåtet. Personer födda 2002 eller tidigare kan träna under förutsättning att de följer de allmänna råden.
 • Regeringen förlänger uppmaningen till kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 1 april. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas och alltså hålls öppna.

Nöjesparker, djurparker, temaparker, museer och konsthallar

 • Från och med den 11 mars får Folkhälsomyndigheten ta fram föreskrifter för museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar. Därför föreslår myndigheten nya åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 i sådan verksamhet. Förslaget är ute på remiss och tanken är att nya regleringar ska gälla från den 25 mars.

Skolor

 • Gymnasieskolor rekommenderas att delvis bedriva distansundervisning. Regionala förutsättningar kan göra att det varierar. Högstadieskolorna kan bedriva delvis distansundervisning om det finns problem med trängsel i lokalerna eller i kollektivtrafiken.

Distansarbete

 • Alla som kan jobba hemifrån ska göra det. Rekommendationerna för statliga myndigheter om distansarbete gäller till den 31 maj. Andra arbetsgivare uppmanas att möjliggöra distansarbete.

Övrigt

 • Max åtta personer får träffas i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Undantag för begravningar som får ha 20 deltagare.
 • Om privata sammankomster hålls i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut får maximalt åtta personer delta.
 • Resenärer i kollektivtrafiken rekommenderas att använda munskydd i rusningstid (klockan 7–9 samt 16–18 vardagar). Rekommendationen gäller den som är född år 2004 eller tidigare.
 • Kommuner får meddela förbud mot att vistas på vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel. Den som bryter mot ett sådant förbud kan drabbas av 2 000 kronor i böter.
 • Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel stanna hemma vid symtom, umgås bara med de närmaste, håll avstånd, undvik trängsel och arbeta hemifrån.
 • Resor ska genomföras på ett smittsäkert sätt. Bo säkert, res säkert, umgås säkert.