Färre flyttade ut under hösten 2020

Under de första kvartalen 2020 var det fler som flyttade från kommunen än flyttade hit. En trend som avstannade under hösten då befolkningen minskade med sex personer. Vid årsskiftet var 7 737 personer bosatta i kommunen, vilket är 136 personer färre jämfört med föregående år. Det innebär att de senaste årens befolkningsökning nu ebbat ut och att befolkningen är tillbaka på ungefär samma nivå som i början av 2010-talet.

– 2020 har varit ett speciellt år på många sätt. Vi ser effekter av pandemin även på bostadsmarknaden. De stängda gränserna innebär att fler lägenheter blivit lediga i storstäderna, och dessutom väljer fler äldre att bo kvar i sina hus istället för att flytta till mer befolkningstäta lägenhetshus. Båda de faktorerna påverkar Valdemarsvik, säger Mattias Geving, kommunstyrelsens ordförande (S).

Under hösten kom signaler från fastighetsägare om att de fått många tomma lägenheter, bland annat efter att Migrationsverket sagt upp hyresavtal.

– Vi har haft dialog med de fastighetsägare som drabbats hårdast. I december lanserade vi webbplatsen ”Flytta hit”, som ett sätt att visa det utbud som finns här. Där lyfter vi fram såväl lediga bostäder som allt det som gör Valdemarsviks kommun till en fantastisk plats att leva på. Här finns storslagen natur, ett rikt föreningsliv och närhet till det mesta, avslutar Karl Öhlander, kommundirektör, Valdemarsviks kommun.