Det är dags att vi hjälps åt att skapa arbetsro!

Vi vill dela med oss av vår oro för något som börjar bli ett allt större arbetsmiljöproblem för medarbetarna i Valdemarsviks kommun, och som är ett bekymmer både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att kunna behålla de många kompetenta och engagerade medarbetare vår kommun redan har.

Kommunens anställda arbetar varje dag för att göra Valdemarsvik till en kommun som erbjuder det bästa möjliga för våra medborgare.  Inom skola, vård och omsorg ser vi ett stort engagemang för att se till att både unga och äldre får de bästa förutsättningarna.  Medarbetare inom kommunens tekniska verksamheter arbetar intensivt med snöröjning och vår utemiljö. Vi ser engagemanget och viljan att göra det bästa för Valdemarsvik såväl i förvaltningsledning som i administration och i många andra verksamheter som, även om de inte är uppräknade här, inte får glömmas bort. De många medarbetarna arbetar i medborgarnas tjänst och på uppdrag av kommunen som ytterst leds av oss i våra roller som kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör. Våra medarbetare förtjänar ett stort tack för det slit de lägger ner för vår, din och min, skull. Det är dock inte bara tacksamhet dessa personer möter.

Under flera års tid har det förekommit återkommande smutskastning av enskilda tjänstepersoner i sociala medier, med upprepad kritik kring hantering av olika ärenden. Först och främst; Kritik är bra. Det offentliga Sverige, våra myndigheter, kommuner och beslutsfattare ska granskas – det är viktigt i en stark demokrati. Men kritik måste bygga på sakliga grunder och ges i rätt forum. Båda sidor måste få komma till tals och någonstans måste man sätta punkt.

Den senaste månaden har problemet förvärrats. Vi har fått kraftiga signaler om ett omfattande arbetsmiljöproblem, med anställda som far illa av att höra om det som skrivs i sociala medier om deras chefer och kollegor. Våra medarbetare vittnar om en otrygghet där vi som högst ansvariga för arbetsmiljön nu måste göra allt vi kan för att komma tillrätta med problemet. Vi känner också stor oro för att vi kommer att tappa viktig kompetens när medarbetare som idag upplever arbetsmiljön som ett stort problem utifrån den utsatthet och den kritik som riktas mot dem och kollegor i sociala medier, väljer att lämna Valdemarsvik. Våra tjänstepersoner vill inte heller delta i de politiska forum där de möts av hårda ord och hets, vilket på allvar riskerar att allvarligt skada relationen mellan de förtroendevalda som helhet och våra tjänstepersoner.

Låt oss nu hjälpas åt att råda bot på detta. Vi uppmanar därför till följande:

  • Rikta kritiken till oss som är utsedda att företräda organisationen! Som ordförande i kommunstyrelsen och kommundirektör är vi utsedda att leda kommunen. Vi har det yttersta ansvaret. Oavsett vem ni anser har felat i organisationen är det oss ni ska vända er till och mot. Vi ber er, sluta häng ut enskilda medarbetare.
  • Använd rätt forum! Vi har flera olika politiska forum där frågor av olika dignitet kan behandlas. Använd dem. Vet ni inte vilket forum det ska behandlas i, fråga. I sociala medier där endast en sanning får gälla är det sällan rätt ställe att ta en sådan diskussion. Gäller det dessutom brott så ska det polisanmälas och utredas av polis.
  • Sänk tonläget! Vi måste alla hjälpas åt att sänka tonläget. Kalla inte någon för dum, korkad, osympatisk eller psykopat utan säg istället att ni inte håller med. Håll er till sak istället för person. Var respektfulla i tonen, oavsett vem ni pratar om och med.
  • Sätt punkt och gå vidare! För att kunna komma vidare med vårt gemensamma uppdrag att göra Valdemarsvik till en bättre plats att leva på måste vi se framåt och inte fastna i avslutade ärenden. Vi ber er också att visa ödmjukhet och inse att er sanning inte är alla andras sanning.

Det är dags nu.

Mattias Geving, Kommunstyrelsens ordförande, Valdemarsviks kommun
Karl Öhlander, Kommundirektör, Valdemarsviks kommun