Modernas vaccin inte använt i vårt län

Flera regioner i Sverige, däribland Region Östergötland, har fått vaccin från Moderna som har förvarats i för låg temperatur. Ingen i Östergötland har vaccinerats med det aktuella vaccinet, som nu har försatts i karantän.

Apoteket har under veckan levererat ut sammanlagt 2 100 doser av Modernas covid-vaccin i en transportlösning med för låg frystemperatur till fem regioner: Gävleborg, Dalarna, Värmland, Halland och Östergötland.

Region Östergötland har tagit emot av 500 av dessa doser, men ingen patient har vaccinerats med det aktuella vaccinet.

– Ingen i Östergötland behöver oroa sig för detta, eftersom vi inte har använt vaccinet och försatte det i karantän så fort vi informerades, säger Rickard Lundin i den regionala sjukvårdsledningen.

>> Läs mer på Region Östergötlands hemsida