Vammarskolan behåller närundervisning vid terminsstart

Två dagar innan skolstart kom beskedet från regeringen om att det blir möjligt att använda distans- eller fjärrundervisning även på högstadieskolor. Beslutet påverkar inte Vammarskolans elever, som börjar vårterminen måndag 11 januari enligt den information de tidigare fått. Öppningen sker i enlighet med rekommendation från Region Östergötlands smittskyddsenhet.

Regeringens beslut innebär att huvudmannen kan använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet. Samtidigt påminner regeringen om att skollagen anger att eleverna i första hand ska vara i skolan – så kallad närundervisning – då det är den undervisning som är bäst utifrån måluppfyllelse och socialt perspektiv.

Under hösten har Vammarskolan genomfört en mängd åtgärder och nu planeras för ytterligare såsom tillfälligt nyttjande av andra lokaler. Andra åtgärder såsom anpassningar av schemat eller förlängning av skoldagen kan också bli aktuellt.

Om det skulle bli aktuellt med distansundervisning måste dels lärarnas möjlighet att bedriva undervisning på distans och dels elevernas möjlighet till studiero och förmåga att tillgodogöra sig undervisningen säkerställas. Undervisningen ska bedrivas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov och huvudmannen behöver fortsatt garantera rätten till fri skolmat.

Barn- och utbildningssektorn och Vammarskolan har beredskap för att ställa om till delvis fjärr- eller distansundervisning om det krävs. Elever och vårdnadshavare kommer få uppdaterad information om läget under terminens gång. Bestämmelsen om möjlighet till fjärr- och distansundervisning omfattar inte grundsärskolan och inte grundskolan åk F-6.

Caroline Hedvall, sektorchef barn, utbildning och arbetsmarknad
Anders Kempe, rektor, Vammarskolan