Fortsatt allvarlig påverkan på sjukvården i länet

Antalet personer i behov av sjukhusvård ligger fortsatt på en nivå som innebär allvarlig påverkan på hälso- och sjukvården i länet. I Valdemarsviks kommun har vi inga nya bekräftat smittade på våra boenden, men bemanningssituationen är fortfarande ansträngd.

Under den gångna veckan har antalet patienter på länets sjukhus legat kvar på en nivå som innebär en fortsatt allvarlig påverkan. Detta trots att majoriteten av länets aktörer rapporterar en hög efterlevnad av myndigheternas restriktioner, råd och rekommendationer.

– Det är ett fortsatt allvarligt läge med fortsatt högt tryck på sjukvården. Vi behöver vara realistiska och inse att vi kommer att behöva leva med restriktioner även under stora delar av 2021. Detta kommer att påverka vissa delar av samhället extra hårt, inte minst våra hotell och restauranger. Jag vill samtidigt lyfta barnperspektivet. Inställda fritidsaktiviteter med mera gör att vi behöver rikta ytterligare uppmärksamhet mot barnens situation, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland, i veckans lägesbild från länsstyrelsen.

Fortsatt ansträngt läge i Valdemarsviks kommun

Liksom övriga länet rapporterar även Valdemarsviks kommun att läget är ansträngt inom den kommunala omsorgen.

– Vi har ett pressat läge inom stöd-och omsorgssektorn där vi under en längre tid haft en svår bemanningssituation. Förstärkningar har skett genom förflyttningar av personal från andra verksamheter. Vi har även försökt att avlasta genom att ta in hyrpersonal, men tillgången var mycket begränsad, berättar Marie Schmid, chef för sektor stöd och omsorg.

Inga nya bekräftat smittade – vaccin på ingång

Trots det svåra bemanningsläget finns ljusglimtar. Inga nya fall av smitta har upptäckts på våra boenden, och endast två personer vårdas just nu på kommunens egen covid-enhet.

– Denna vecka har vaccination inletts på våra äldreboenden och därefter är det personalens tur att få vaccinet. Vi har arbetat fram en plan för vaccination tillsammans med regionen, och det känns bra att vi nu är igång.

– Ytterligare en ljusglimt är alla de medarbetare som ställt upp och jobbat över julhelgen. Ni är guld värda, och jag vill rikta ett stort tack till er alla, avslutar Marie Schmid.