Besöksförbudet på äldreboenden upphävs efter 22/12

Besöksförbudet på äldreboenden upphävs efter 22/12

Det besöksförbud som Folkhälsomyndigheten utfärdade i ett antal kommuner runt om i landet, däribland Valdemarsviks kommun, gäller till och med den 22 december. Valdemarsviks kommun har inte begärt förlängning av besöksförbudet, och därmed blir besök åter möjligt.

Den 22 december är sista dagen då besöksförbud gäller på äldreboenden i Valdemarsviks kommun, efter att förbud infördes genom beslut av Folkhälsomyndigheten i början av december. Därmed kommer besök återigen vara möjligt från och med den 23 december, men det kommer fortsatt att ske planerat, kontrollerat och säkert för de boende, för besökarna och för medarbetarna.

För att besök ska kunna ske på ett så säkert sätt som möjligt ska alla besök anmälas i förväg och planeras tillsammans med medarbetarna på äldreboendet. Det finns tre olika möjligheter till besök, det kan ske digitalt, på plats utomhus eller på plats inomhus.

Strikta rutiner och skyddsmaterial för besökare

Det finns särskilda rutiner framtagna för hur besök på plats ska ske, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Utöver att rutinerna ska följas ska besökare även använda skyddsutrustning vid besök inomhus. Utomhus kommer besök att ske med plexiglasskiva mellan den boende och besökaren.

Meddelande om vad som gäller skickas idag till närstående till våra boende, och besöksrutiner kommer även att sättas upp vid entrén.