Striktare restriktioner införs

Vid regeringens pressträff under fredagseftermiddagen meddelade bland annat statsminister Stefan Löven, att striktare restriktioner införs i jul. Det är flera olika begränsningar och anpassningar som presenterades, bland annat begränsas antalet personer i ett sällskap på restauranger till fyra från nuvarande åtta, och antalet som får vistas samtidigt i butiker och gym kommer också att begränsas. Alkoholservering förbjuds efter klockan 20.00.

För gymnasieskolan kommer distans- eller fjärrundervisning att fortsätta till och med 24 januari.  Undantaget är elever i gymnasiesärskolan och elever i behov av extra stöd.

En skarp uppmaning riktades till arbetsgivare att säkerställa att de medarbetare som inte behöver vara på sin arbetsplats ska arbeta på distans.

För kommuner gäller nu att verksamhet som inte är absolut nödvändig, ska stängas ner, exempelvis badhus, bibliotek, museer och idrottsanläggningar.

Ytterligare ett budskap var att munskydd införs i kollektivtrafiken under vissa tider, som ett komplement till redan vidtagna åtgärder, exempelvis som att hålla avstånd.

Pressträffen finns på Youtube: