Skolan slutar 22/12 – undervisning anpassas

Uttalande från kommunstyrelsens ordförande med anledning av förslag om att förkorta höstterminen

Jag har under den senaste dagen fått förslag om att förkorta höstterminen och fått anledning att överväga om jag ska fatta ett så kallat ordförandebeslut på grund av läget i grundskolan i Valdemarsviks kommun.

Bakgrunden är att det under stora delar av året har upplevts vara en ansträngd situation med anledning av stor frånvaro beroende på pandemin. Det har varit betydligt svårare att hitta vikarier och frånvaron av ordinarie personal är betydligt högre än andra år. Den personal som är i tjänst har därmed haft en hög arbetsbelastning under en längre period. Under december månad har läget förvärrats och smittspridningen är hög.

De senaste veckorna har en del kommuner i landet valt att tidigarelägga terminsavslutningen. I Östergötland finns inte något sådant råd från regionens smittskydd, som snarare i delar avråder från detta. Inga andra kommuner i länet har valt att avsluta terminen tidigare. Jag har i och med detta landat i att inte heller fatta något sådant beslut för Valdemarsviks kommun.

Därför ber jag nu att verksamheterna och ni som elever och vårdnadshavare gör en sista ansträngning för att alla eleverna och all personal på ett smittsäkert och ordnat sätt ska föra terminen i mål den 22 december, vilket kan innebära anpassning av undervisningen.

Av er som vårdnadshavare och elever ber jag särskilt om respekt för lärarnas arbetsmiljö och hälsa. Den som har symptom ska stanna hemma från skolan, och om någon annan i hushållet är smittad med Covid-19 eller misstänkt Covid-19 ber vi också att även elever utan symptom i så stor utsträckning som möjligt stannar hemma.

Anpassningen av undervisningen kan komma att se olika ut beroende på årskurs och skolans schema. Hur detta ser ut kommuniceras till elever och vårdnadshavare via Infomentor. Det kan vara inslag av hemstudier eller annat som inte är klassrumsundervisning beroende på hur verksamheten väljer att lägga upp de återstående dagarna.

2020 kommer att gå till historien som ett mycket speciellt år. Låt oss göra det bästa av den tid av året som återstår, och se fram emot ett nytt ljusare 2021.

Med önskan om en god jul!
Mattias Geving
Kommunstyrelsens ordförande