Besöksförbud införs på samtliga äldreboenden

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat om tillfälliga besöksförbud på särskilda boenden för äldre i ett antal kommuner i landet, däribland Valdemarsviks kommun. Förbudet gäller från den 13 december 2020 till och med den 22 december 2020 och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen.

Beslutet har fattats med stöd av 2 § förordning (2020:979) och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) som gäller tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre. Syftet är att förhindra smittspridning av sjukdomen Covid-19.

Finns ett fortsatt behov av besöksförbud efter den 22 december kommer det ske utifrån den hemställandeprocess som Folkhälsomyndigheten har tagit fram.