Nu öppnar vi covid-enheten

Efter flera nyupptäckta fall av smitta på kommunens äldreboende pågår nu ett arbete för att öppna den covid-enhet som förberetts under hösten.

Under hösten har provtagning skett på våra äldreboenden vid minsta misstanke om smitta. Extra försiktighet har rått och särskilda rutiner för externa besök har införts. Trots detta fick sektor stöd och omsorg under gårdagen information om att flera provsvar kommit tillbaka positiva.

– Vi är bestörta över beskedet. En lång tid har vi lyckats hålla pandemin på avstånd, men nu har vi den bland våra äldre. För att ytterligare säkra fysiskt avstånd och total avskärmning av de smittade förbereder vi nu för att öppna den covid-enhet vi skapat tillfälligt på Ringgården, säger Marie Schmid, sektorchef stöd och omsorg.

Öppnar denna vecka

Covid-enheten har inrymts i de lokaler på Ringgården som står tomma på grund av den planerade ombyggnationen. Förberedelser har pågått under flera veckor, och en personalgrupp står redo för att arbeta på covid-enheten.

– Vi kommer att öppna upp så fort vi kan under veckan. Det kan inte ske omedelbart eftersom vi måste säkerställa en trygg förflyttning av de sjuka samt omplacering och omflyttning av medarbetare.

Avråder från besök

I dagsläget råder inte besöksförbud på kommunens äldreboenden, men stor restriktivitet gäller.

– Vår hållning är samma som tidigare; vi uppmanar till stor restriktivitet kring besök. Vi vet hur viktigt ett besök kan vara, men vi avråder från det så långt det är möjligt, säger Marie Schmid.