Militärövning pågår

En gemensam övning mellan Sverige och USA pågår i vårt område. Både Sverige och USA deltar med enheter från marin-, flyg- och markförband och utöver det deltar USA även med delar ur sina specialförband. Huvuddelen av övningen genomförs till sjöss och i luften främst i södra och mellersta Östersjön men även till del på land.

Försvarsmakten informerar mer om övningen via sin hemsida.