Högt och lågt i årets skolkommunranking

Lite bättre, men också sämre. Överlag tappar Valdemarsviks kommun placeringar i Lärarförbundets nationella jämförelse ”Bästa skolkommun”.

I Lärarförbundets nationella jämförelse Bästa skolkommun har Valdemarsvik i år rankats som nummer 230 av 290, en försämring jämfört med föregående år. Jämförelsen omfattar landets alla  290 kommuner efter 10 kriterier där varje kommun presenteras utifrån styrkor och svagheter.

Bäst när det gäller resurser till undervisningen

Valdemarsviks kommun hamnar bland de bästa i landet när det gäller resurser till undervisningen. Där utmärker sig kommunen mest positivt med plats 26 av 290. Även när det gäller andel barn i förskolan, lärartäthet och andel utbildade lärare har Valdemarsviks kommun bättre placeringar.

När det gäller de kriterier som fått lägre ranking har Valdemarsviks kommun placerat sig på plats 284 av 290 när det gäller fullföljd gymnasieutbildning. I Valdemarsvik tog 48 procent av eleverna gymnasieexamen inom tre år. Även andel godkända elever, friska lärare och lärarlöner har i år fått sämre placeringar.

– Det är glädjande att vi ligger bra till vad gäller resurser till utbildning, andel barn i förskolan, lärartäthet och andel utbildade lärare. Däremot så har vi ett jobb att göra bland annat avseende våra elevers måluppfyllelse. Där pågår flertalet insatser, bland annat vad gäller läsning och nyanländas lärande. Att rusta våra barn för framtiden är vårt viktigaste uppdrag och vi följer frågan noggrant, säger Jenny Elander Ek, kommunalråd (c).

Viktiga satsningar genomförs nu

I Valdemarsviks kommun följer sektor barn, utbildning och arbetsmarknad löpande upp kvalitet och måluppfyllelse. Sektorn har identifierat olika behov av insatser.

– Under hösten har vi bland annat startat upp ”Läsåret” som syftar till att utveckla läsning och läsförståelse i alla årskurser. Även våra omfattande satsningar på digitalisering fortsätter för att vi ska skapa bättre förutsättningar för våra blivande gymnasieelever att arbeta digitalt. Det ska även på sikt gynna måluppfyllelsen för grundskolan. Ytterligare en viktig satsning inom kommunens skolor är att utveckla matematikundervisningen som vi planerar att påbörja till våren, berättar Caroline Hedvall, chef för sektor barn, utbildning och arbetsmarknad.

Viktiga satsningar sker också genom det utvecklingsarbete som drivs av Skolverket där kommunen deltar, som riktas till nyanlända.

– Det vi nu gör i samarbete med Skolverket handlar om att öka förutsättningarna för att förbättra måluppfyllelse för målgruppen nyanlända. Det är till exempel insatser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, insatser som inte bara gynnar nyanlända utan alla elever, berättar Caroline Hedvall.