Intensiva förberedelser för allvarligt läge

Valdemarsviks kommun förbereder för ökad smittspridning. Med erfarenhet och kunskap från vårens virusutbrott står man nu redo för ett nytt allvarligt läge.

Sedan pandemin drabbade vårt land med full kraft i våras, har Valdemarsviks kommun arbetat med att hantera situationen på såväl kort som lång sikt. Bland annat har ett särskilt team inom sektor stöd och omsorg arbetat både operativt och strategiskt, utan avbrott under såväl sommar som tidig höst.

– Vårt arbete har aldrig tagit paus. Vi har jobbat på med målet att skapa de bästa förutsättningarna för att hantera en ökad smittspridning. Nu befinner vi oss i ett allvarligt läge i vår region, och vi är redo för att hantera konsekvenserna för vår kommun, berättar Marie Schmid, chef för sektor stöd och omsorg.

Rutiner och kunskap kommer till användning igen

Tillgången till skyddsmaterial är god, och sedan i våras finns upparbetade rutiner och samverkan kring inköp och fördelning inom länet. Dessutom finns en större kunskap kring viruset nu, och viktiga erfarenheter som åter kommer till användning.

– Vi har utvecklat samverkansformerna inom regionen och jag upplever att de är mer effektiva, fokuserade och renodlade. Under våren var allt nytt för oss – en helt ny situation som vi aldrig varit i närheten av tidigare. Men kunskaper vi skaffade oss då får vi stor användning för nu, berättar Marie Schmid.

Ny covid-enhet står redo

Under våren uppstod behovet av att öppna upp en särskild och avgränsad covid-enhet i kommunal regi, för att bistå regionen i vården av sjuka. Covid-enheten inrymdes under våren i en avdelning på Vammarhöjden, men nu planeras en annan lösning.

– De numera utrymda lokalerna i Ringgårdens äldreboende är förberedda och anpassade för att vi ska kunna öppna upp en covid-enhet, om behovet uppstår. Vi har ett antal medarbetare som vill arbeta med covid-sjuka, men söker efter fler i det fall att vi möts av samma vårdbehov som under våren, berättar Marie.

Uppmanar att inte besöka äldreboenden

I samband med att de allmänna råden och restriktionerna för att förhindra smittspridning stärktes i slutet av oktober har kommunen uppmanat till restriktivitet vid besök på äldreboenden. Information har lämnats till de boende och deras anhöriga om allvaret i situationen, samtidigt som förståelsen är stor för att besök kan vara nödvändiga.

– Vi avråder från att besöka äldreboenden nu, men vi vet att ett besök kan vara viktigt. Därför har vi infört nya rutiner där besökande tar kontakt med boendet innan besöket, för att besök ska kunna ske under trygga förhållanden, både för de boende och för mina medarbetare. Ännu har vi inga smittade på våra äldreboenden, och vi hoppas innerligt att det kan fortsätta på det viset, genom att vi alla tar vårt ansvar och följer de rekommendationer som gäller, säger Marie Schmid.

Provtagning vid minsta misstanke om smitta

Inom sektor stöd och omsorg har provtagning på äldreboenden skett löpande, allt sedan Region Östergötland öppnade upp möjligheten till provtagning lokalt.

– Mina medarbetare är mycket uppmärksamma på symptom och vi provtar vid minsta misstanke om smitta. Vi har också fått fler möjligheter för våra medarbetare att testas, trots att regionen just nu har svårt att hinna med att provta alla som vill. Personal inom omsorgen är en prioriterad grupp. Deras trygghet och säkerhet är mycket viktig och en garant för alla de som är beroende av våra tjänster, avslutar Marie Schmid.