Stängning av simhall och bibliotek

Smittspridningen av covid-19 ökar i Östergötland och det är en allvarlig situation. Den 29 oktober 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Östergötlands smittskyddsläkare att skärpa de allmänna råden i Östergötland. Skärpningen innebär bland annat att du som bor i Östergötland ska undvika allmänna platser där många människor samlas, exempelvis butiker, idrottsanläggningar och bibliotek.

I Valdemarsviks kommun medför detta ett antal åtgärder:

  • Biblioteken i Valdemarsvik, Gusum och Ringarum samt simhallen i Gusum stänger med omedelbar verkan, från den 30 oktober till och med den 19 november.
  • Beslutet gäller den breda allmänheten.
  • Planerad verksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare är undantagen, och kommer att fortsatt bedrivas. Det gäller exempelvis skolans simundervisning.

Beslutet är fattat av kommundirektören i samråd med kommunstyrelsens ordförande och krisledningsstaben. Beslutet kan komma att förlängas.

Läs mer om de skärpta allmänna råden på Region Östergötland/1177.