Detaljplan för Stora Ålö 4:47, del av

Situationsplan Stora Ålö 4.47

För fastigheten Stora Ålö 4:47, del av, har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked, för att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål.

Status i planarbetet:

Planarbetet har ännu inte inletts.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsplanering & kultur