Ökad tillsyn efter problem med trygghetslarm

UPPDATERING 2020 10 16: Leverantören Tunstall har i ett mail till sina kunder uppgett att de sedan gårdagskvällen har normal drift på sin Trygghetscentral. Tunstall uppger att det inte finns några ohanterade eller fördröjda larm, att systemet är stabilt och fungerar som det ska. Tunstall följer utvecklingen noga och fortsätter hålla en högre bemanning om något oförutsett skulle inträffa.
I Valdemarsviks kommun fortsätter vi erbjuda de extrainsatta, trygghetsskapande insatserna under helgen för våra användare av trygghetslarm, om de önskar det.


URSPRUNGLIG NYHET, PUBLICERAD 2020 10 15

Den nationella larmcentralen som kommunens trygghetslarm är kopplade till har tekniska problem som förvärrades under gårdagskvällen. Under den tid larmcentralen felsöker vidtar Valdemarsviks kommun olika trygghetsskapande åtgärder, bland annat säkerställs extra tillsyn och fler kontaktvägar både dag och natt för den som behöver hjälp.

Den 7 oktober genomfördes en uppgradering av det larmsystem som våra trygghetslarm är kopplade till. Larmcentralen är en nationell central som drivs av företaget Tunstall. Dagen efter uppgraderingen meddelade Tunstall att det efter uppgraderingen uppstått störningar i systemet.

– Vi inledde omedelbart åtgärder i våra verksamheter, men fick samma dag lugnande besked från leverantören. Senare fick vi nya besked om att det fanns en viss risk för fördröjning i 2 procent av alla inlarmningar till den nationella centralen, berättar Marie Schmid, sektorchef stöd och omsorg.

Fler larm än vanligt – extrapersonal under natten

Under tiden som Tunstall arbetat med att lösa problemet i sin larmcentral har Valdemarsviks kommun upplevt mindre störningar, men under eftermiddagen den 14 oktober genomförde sektor stöd och omsorg en provlarmning, varpå nya problem uppmärksammades.

– Vi upplevde under gårdagskvällen och natten ovanligt många larm, varför extrapersonal sattes in. Felsökning pågår fortsatt hos leverantören, men innan problemet är löst fortsätter vi med trygghetsskapande åtgärder i form av extra tillsyn, och vi ringer till alla som normalt sett inte har dagliga besök från oss, berättar Marie Schmid.

Ökad tillsyn och fler kontaktvägar

Larmningsrutinerna har kompletterats med telefonnummer där kommunens personal finns tillgängliga både dag och natt.

– Vi informerar just nu alla användare av trygghetslarm om problemet och hur de ska göra för att larma. De ska alltid använda sitt trygghetslarm, men de kan även ringa till oss. Vi försöker också i möjligaste mån få ut information till anhöriga.

I dagsläget finns ingen information om problemets omfattning eller hur länge larmcentralen upplever störningar. Dock fortsätter Valdemarsviks kommun att genomföra extra tillsyn under både dagtid och natt hos de som har behov av det, tills problemet är löst.