Friluftslivets år 2021 – nu kan din organisation söka bidrag!

Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv planerar för Friluftslivets År 2021. Syftet är att;

  • Få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta
  • Öka medvetenheten om friluftslivets värde
  • Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer

Inom ramen för Friluftslivets År finns medel att söka. Sökande kan ansöka om stöd för en eller fler aktiviteter. Ansökningarna hanteras av Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté.

Vem kan söka bidrag?

  • Ideella organisationer som varit verksamma i minst tre år, är självständiga och demokratiskt uppbyggda och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
  • Stiftelser
  • Kommuner och kommunsammanslutningar (som är juridiska personer).

Enskilda personer, företag, länsstyrelser och statliga myndigheter kan inte beviljas bidrag.