Häng med på trygghetsbesiktning!

Den 20 och 28 oktober genomförs trygghetsbesiktningar i Valdemarsvik, Gusum och Ringarum. Du är varmt välkommen att delta tillsammans med oss.

Vid en trygghetsbesiktning deltar vanligen boende i området, men också eventuellt företrädare för föreningsliv, politiker och polis.

– Vid en trygghetsbesiktning träffas vi och pratar trygghet, vad kan kommunen göra och vad kan polisen göra för att öka tryggheten? Hur kan vi involvera civilsamhället med föreningsliv och liknande?, berättar Fredrik Törnborg, Valdemarsviks kommun.

Under vandringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.

– Vi kommer att dela upp oss i grupper. Varje grupp går runt på olika platser i centrum och antecknar saker som gruppen tycker är viktiga att lyfta. Kommunen samlar sedan in informationen och gör sedan en prioriteringslista, berättar Fredrik Törnborg.

Trygghetsbesiktningar genomförs i Valdemarsvik, Gusum och Ringarum, men har du synpunkter som rör andra delar av kommunen så tar vi tacksamt emot dem. Lämna dina idéer via e-post till Fredrik.tornborg@valdemarsvik.se. Uppge vad och var (helst adress) din information gäller.

Tid och plats

20/10 kl 17:00-19:00. Samling vid Sparbankstorget, Valdemarsvik
28/10 kl 17:00- 18:15. Samling vid Gusum ICA Birgersson
28/10 kl 18:30-20:00. Samling vid Ringarum – Matöppet