Del av väg 806 avstängd veckorna 45 och 46

Under veckorna 45 och 46 genomför Trafikverket underhållsarbete på väg 806. Arbetet omfattar en mindre bro över en bäck på Gamla Riksvägen (väg 806), mellan Grännäsavfarten och Gållösa. Vägen blir helt avstängd veckorna 45 och 46.

Karta som visar avstängning