Del av väg 806 avstängd veckorna 47 och 48

UPPDATERAT INLÄGG EFTER TRAFIKVERKETS MEDDELANDE OM FÖRSENING. Arbetet kommer att utföras under veckorna 47 och 48 istället för 45 och 46.

Under veckorna 47 och 48 genomför Trafikverket underhållsarbete på väg 806. Arbetet omfattar en mindre bro över en bäck på Gamla Riksvägen (väg 806), mellan Grännäsavfarten och Gållösa. Vägen blir helt avstängd veckorna 47 och 48.

Karta som visar avstängning