Ny möjlighet att delta i föräldraträffar

Den 6 oktober startar vi upp våra omtyckta föräldraträffar igen. Det blir totalt fyra träffar samt en återträff under hösten.

I små grupper lyfter vi frågor som rör föräldraskap, vi lyfter fram olika exempel, vi ser på film, vi diskuterar och för fram idéer om hur man kan bemöta sitt barn.

Föräldraträffar är en möjlighet för dig att utveckla ditt föräldraskap. Träffarna leds av erfarna familjebehandlare utifrån samtalsmetodiken “ICDP – vägledande samtal”.

Här kan du läsa mer om träffarna, tid, plats och hur du anmäler dig.