Påminnelse om gällande trafikregler inom hamnområdet inklusive Kolplan

Påminnelse om gällande trafikregler inom hamnområdet inklusive Kolplan

Med anledning av felparkerade fordon som står i vägen för husbilar som ska in till ställplatserna och för bussar som ska svänga runt för att lämna resecentrum, vill vi påminna om att parkering är endast tillåten på markerade platser. I övrigt råder parkeringsförbud inom hamnområdet inklusive Kolplan.