Ett omtag för Ringgården

Efter ett extrainsatt kommunfullmäktige den 7 september fattades beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag; att upphandla byggnation av Ringgården i egen regi.

– Kommunfullmäktiges beslut innebär att de tidigare politiska besluten kring Ringgårdsprojektet som gäller byggnation och drift, upphävs. Genom ett brett politiskt stöd gör vi nu ett omtag kring Ringgårdsprojektet – ett nytt spadtag med fortsatt fokus på att skapa ett modernt vård- och omsorgsboende som lever upp till de krav som ställs, säger Mattias Geving, kommunstyrelsens ordförande (S).

Förvaltningen har nu fått i uppdrag att avsluta befintliga samarbetsavtal och den förening för driften av Ringgården som upprättats. Parallellt inleds upphandlingsprocessen, för att kommunen så snart som möjligt ska komma vidare med byggnation. Den flytt av boende på Ringgården till andra tillfälliga boenden genomförs enligt plan, men det kommer ta något längre tid innan en flytt tillbaka till nya Ringgården kan ske.

De boende, deras anhöriga och medarbetare på Ringgården får information via verksamhetschef om kommunfullmäktiges beslut och vad det innebär för dem.

– Vi gör ett omtag kring Ringgården för att tillsammans skapa det vård- och omsorgsboende vi behöver i dag och i framtiden. Processen blir något längre, men vi ser stora fördelar för såväl boende och medarbetare som för allmänheten i övrigt, att detta beslut fattats med brett stöd. Vi står stadigt enade bakom den viktiga investering som Ringgården medför, avslutar Mattias Geving.