Förändringar för gymnasieelever inför läsåret 20/21 gällande busskort

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens gymnasielever kommer erbjudas läsårsbiljett istället för årsbiljett län med start 20/21.

Detta innebär att gymnasieeleverna har möjlighet att åka från kl 05.00 – 19.00. Hemresan måste alltså påbörjas innan kl 19.00. Kortet gäller under skoltiden – det gäller inte under lov och helger.

Behöver du som är gymnasieelev resa andra tider har Östgötatrafiken ett fritidskort för 200 kr per månad.